Vad är en blogg?

Det råder en hel del missuppfattningar kring vad en blogg är. Ordet kommer från engelskans blog, vilket i sin tur är en förkortning av weblog, en journal eller dagbok online. Nu är inte det en ny företeelse i sig, innan dotcom pratade man om reloads, vilket var en dagbok online.

Många tror att en blogg är en personlig dagbok online, och media lägger inte två fingrar i kors för att reda ut den missuppfattningen.

I själva verket är en blogg betydligt större och mer svårdefinierat än så. Visst kan det vara en enkel dagbok online, men det kan också vara en journalistisk publikation, en tabloid i bloggformat, en pryl- eller spelsajt, ett debattinstrument – och så fortsätter det. Likheten mellan alla dessa olika sajter är snarare en publiceringsfilosofi, och då inte en innehållsfokuserad sådan utan snarare funktionell, än något annat.

Kommunikation är viktigt för bloggar. Vissa menar på att man måste ha en kommenteringsfunktion för att få kalla sig blogg, andra håller inte med. Klart är i alla fall att den direkta kommunikationen med läsarna via kommentarer är en stilbildande, om än inte unik, företeelse. En annan funktion är så kallade trackbacks (eller pingbacks), vilket är en sorts kommentar bloggar emellan, återigen kommunikation i centrum.

  1. Blogg A skriver bloggpost.
  2. Blogg B läser Blogg A:s bloggpost och skriver en egen post, som länkar tillbaka till Blogg A:s post.
  3. Blogg A:s bloggsystem noterar länken som en trackpack från Blogg B, och publicerar en länk tillbaka bland kommentarerna till bloggposten – automatiskt.

Rent innehållsmässigt så skiljer sig bloggarna markant åt, men många följer en någorlunda etablerad form, bestående av ett mer avslappnat och personligt tonfall. Snabba korta poster är vanliga.

Att blogga är att publicera

Att blogga handlar inte så mycket vad man skriver om, utan mer om sättet man kan göra det på. Det är ett sätt att publicera, ett rakt och smidigt sådant som i regel dessutom är väldigt rakt och lätthanterligt – både vad det gäller att uppdatera och läsa själva sidan.

Här på Börja Blogga talar vi om bloggpublicering. Det rymmer som synes mycket mer än dagböcker och modebloggar, och det kommer vi fokusera på här.

Läs vidare: Vad är en mikroblogg? samt alla poster taggade Börja blogga 101