Lexikon

Lexikon

Den här avdelningen är under uppbyggnad. Tills vidare så länkar vi bara till undersidorna allt eftersom de dyker upp.

RSS – Really Simple Syndication

Följande begrepp är på väg (ej komplett lista så klart):

Trackback och pingback
XML-RPC
Miniatyrer och tumnaglar
Avatarer
Permalänkar

Tack för ditt tålamod!