Gör din text mer lättläst

Det allra viktigaste med en bloggpost är naturligtvis innehållet. Det är innehållet som gör att läsarna kommer tillbaka, och det är innehållet som gör att bloggen över huvud taget är något att ha. Men man får heller inte glömma bort att presentera det på ett tilltalande och läsdugligt vis.

Det första och viktigaste man behöver betänka som bloggare är användandet av styckeindelning, alltså att man fortsätter texten på en ny rad med ett litet mellanrum. Utan något som då och då bryter texten blir det både irriterande och svårläst, något som självklart bidrar till färre läsare om det upprepas gång efter annan. Ett bra flyt är A och O för hur läsvänlig en text är.

Något man måste ha i åtanke när det är dags att bryta av ett stycke är att man gör det på rätt ställe. Försök att hitta en naturlig plats i texten där man antingen börjar fokusera på något annat eller om ämnet går att dela upp i olika punkter. Det skulle se lite konstigt ut ifall man började dela in stycken helt utan hänsyn till innehållet.

För då kan det lätt bli förvirrande för läsaren som förväntat sig en ny vinkel på texten efter radhoppet.

Styckeindelningen ovan är så klart ett exempel på dålig sådan, och det bästa i det fallet vore att skriva ihop dem.

Längden på ett stycke är något som helt och hållet beror på innehållet. Det finns inga regler för hur långa eller korta stycken ska vara, annat än att för långa blir oläsbara. Och visst, man behöver heller inte fylla en hel text med stycken som endast består av en till två kortare meningar eftersom det kan ge ett alltför splittrat intryck. Däremot ska man inte vara rädd för att experimentera. Att exempelvis ägna ett helt stycke åt bara en mening emellanåt kan ge just den meningen lite extra punch.

Den syns, den sticker ut, och man får enkelt och tydligt fram ett betydande budskap på det sättet.

Sammanfattningsvis kan man säga att det i slutändan handlar om gott omdöme. Skriv din bloggpost, spara och förhandsgranska. Tycker du själv att den är lättläst och ser bra ut? Då är den antagligen det för andra också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 − 2 =